REZULTAT PROJEKTA 1: Krepitev organizacij

RP1 se osredotoča na usposabljanja v obliki delavnic in predavanj za krepitev notranjih zmogljivosti. Obravnava različna področja, kot so okolju prijazen sistem organizacije, organizacija trajnostnih dogodkov, zagovorništvo, metodologije dela na področju protirasizma protidiskriminacije, metodologije globalnega učenja, kreativna digitalna orodja in metodologije digitalnega učenja ter medsektorski dialog med organizacijami civilne družbe.

REZULTAT PROJEKTA 2: Smernice za mladinske delavce: Kako obravnavati občutljive teme, kot so migracije in podnebne spremembe?

V okviru RP2 bomo izvedli kvalitativno raziskavo v vseh štirih partnerskih državah (Slovenija, Španija, Avstrija ter Bosna in Hercegovina) in poglobljeno analizo stanja potreb in dela mladinskih delavcev na zelo aktualnih področjih podnebnih sprememb, podnebnih migracij in mladinskega aktivizma. Na voljo kmalu!

REZULTAT PROJEKTA 3: Spletni tečaj o podnebnih migracijah

Usposabljanje v okviru RP3 temelji na metodah neformalnega izobraževanja ter na kombinaciji spletnih in konvencionalnih metod (videi, naloge, praktično delo v parih, terensko delo z mladimi). Vsi moduli temeljijo na interdisciplinarnosti in združevanju različnih globalnih tem. Metodologija usposabljanja temelji na globalnem izobraževanju, intersekcionalnosti in izkušnjah. Deloma je bila zasnovana v sodelovanju z mladimi aktivisti, ki predstavljajo svoj pogled na podnebna vprašanja, migracije, zagovorništvo mladih in podnebno pravičnost. Na voljo kmalu!

REZULTAT PROJEKTA 4: »Onkraj zgodb« globalno – zgodbe mladih o podnebnih spremembah in migracijah

Zgodbe v knjižici »Onkraj zgodb« prinašajo upanje ter mlade ljudi in mlade aktiviste po vsem svetu spodbujajo k ukrepanju s sodelovanjem in pisanjem. Na voljo v 2023!

Od besed k dejanjem

Konkretne smernice, ki jih upoštevajo projektni partnerji pri izvajanju projekta #onkrajzgodb. Vabljeni k ogledu!

Skip to content