REZULTAT PROJEKTA 1: Krepitev organizacij

RP1 se osredotoča na usposabljanja v obliki delavnic in predavanj za krepitev notranjih zmogljivosti. Obravnava različna področja, kot so okolju prijazen sistem organizacije, organizacija trajnostnih dogodkov, zagovorništvo, metodologije dela na področju protirasizma protidiskriminacije, metodologije globalnega učenja, kreativna digitalna orodja in metodologije digitalnega učenja ter medsektorski dialog med organizacijami civilne družbe.

REZULTAT PROJEKTA 2: Smernice za mladinske delavce in delavke: Kako obravnavati občutljive teme, kot so migracije in podnebne spremembe?

Mlade je treba čim bolje pripraviti na izzive našega časa, zato je nujno, da se tudi podnebne migracije obravnava v mladinskem delu. Toda kakšen je najboljši način pristopa k tej kompleksni temi? Da bi odgovorili na to vprašanje, smo v vseh štirih partnerskih državah (Sloveniji, Španiji, Avstriji ter Bosni in Hercegovini) izvedli posebno kvalitativno raziskavo s pomočjo fokusnih skupin z mladimi. Smernice, ki so pred vami, so nastale prav na podlagi razprav z mladimi in z mladinskimi delavci_kami.

REZULTAT PROJEKTA 3: Spletni tečaj o podnebnih migracijah

Usposabljanje v okviru RP3 temelji na metodah neformalnega izobraževanja ter na kombinaciji spletnih in konvencionalnih metod (videi, naloge, praktično delo v parih, terensko delo z mladimi). Vsi moduli temeljijo na interdisciplinarnosti in združevanju različnih globalnih tem. Metodologija usposabljanja temelji na globalnem izobraževanju, intersekcionalnosti in izkušnjah. Deloma je bila zasnovana v sodelovanju z mladimi aktivisti in aktivistkami, ki predstavljajo svoj pogled na podnebna vprašanja, migracije, zagovorništvo mladih in podnebno pravičnost. Na voljo kmalu!

Avtorji modulov: Gaja Brecelj, Viktorija Kos, Manca Šetinc Vernik, Nika Tavčar and Hana Turšič
Avtorji videoposnetkov za mlade: Maša Cvetežar and Timotej Pavlin, Olivia Wasik and Lena Krachler, Luna Araya and Corinne Spitalier, Ivona Mandić and Laura Bušić

REZULTAT PROJEKTA 4: »Onkraj zgodb« globalno – zgodbe mladih o podnebnih spremembah in migracijah

Zgodbe v knjižici »Onkraj zgodb« prinašajo upanje ter mlade ljudi in mlade aktiviste ter aktivistke po vsem svetu spodbujajo k ukrepanju s sodelovanjem in pisanjem. Na voljo v 2023!

Od besed k dejanjem

Konkretne smernice, ki jih upoštevamo projektni partnerji pri izvajanju projekta #onkrajzgodb. Vabljeni k ogledu!

Skip to content