VKLJUČEVANJE MLADIH V PODNEBNE MIGRACIJE

Globalni problemi niso izolirani – so medsebojno odvisni, prepleteni in kompleksni, zato je pomembno, da jih – povezano – tudi obravnavamo.

Come along as we connect the dots between #climatemigration and the #farright : NPR #ClimateRefugees https://www.npr.org/2022/10/03/1125746902/climate-change-migration-far-right-political-extremism

#GlobalWarming : why #Mauritius already has a #climatemigration problem | http://lexpress.mu #ClimateRefugees https://www.lexpress.mu/node/414221

Load More

Namen projekta je spodbujati in krepiti povezanost in solidarnost med mladinskimi delavci in mladimi ter širiti razumevanje, solidarnost in spodbujati angažiranje za podnebno in socialno pravično družbo.

Skip to content