VKLJUČEVANJE MLADIH V PODNEBNE MIGRACIJE

Globalni problemi niso izolirani – so medsebojno odvisni, prepleteni in kompleksni, zato je pomembno, da jih – povezano – tudi obravnavamo.

Millions of children have already been forced to migrate because of climate change. Here are 9 principles the UN proposes for protecting them:

https://www.weforum.org/agenda/2022/08/children-climate-change-migration/

#climatecrisis #climatemigration

#Hope #World #ClimateActionNow water is evaporating from #GlobalWarming #drought=#ClimateMigration world can't handle #refugees from war torn nations

Greenpeace UK @GreenpeaceUK

Woodhead reservoir, Derbyshire.

This is what a climate crisis looks like

Load More

Namen projekta je spodbujati in krepiti povezanost in solidarnost med mladinskimi delavci, delavkami in mladimi ter širiti razumevanje, solidarnost in spodbujati angažiranje za podnebno in socialno pravično družbo.

Skip to content