CILJ PROJEKTA JE MLADINSKIM DELAVCEM_KAM ZAGOTOVITI ZNANJE IN INFORMACIJE ZA PRIDOBIVANJE IN KREPITEV KOMPETENC TER KRITIČNEGA RAZUMEVANJA PODNEBNIH MIGRACIJ

Podnebne spremembe in migracije predstavljajo dva na videz ločena globalna izziva.

A sta ti globalni temi v resnici neločljivo povezani.

Globalni izzivi niso izolirani drug od drugega, temveč so soodvisni, prepleteni in kompleksni, zato jih je treba na tak način – povezano – tudi naslavljati.

V tem zahtevnem okviru je cilj projekta Onkraj zgodb zagotoviti mladinskim delavcem in delavkam znanje in informacije za pridobivanje in krepitev kompetenc ter kritičnega razumevanja podnebnih migracij.

Poleg tega želimo z vzgojno-ozaveščevalnim pristopom spodbujati in krepiti povezanost in solidarnost med mladinskimi delavci_kami in mladimi ter spodbujati razumevanje, solidarnost in aktivno prizadevanje za podnebno in socialno pravično družbo.

Projektna ekipa bo v 24 mesecih pripravila štiri medsebojno povezane glavne rezultate projekta: krepitev zmogljivosti, kvalitativno raziskovanje, spletni tečaj in knjižico z zgodbami mladih o podnebnih spremembah in migracijah z vsega sveta.

Rezultate bomo dosegli s pomočjo dejavnosti evropskega sodelovanja, vključno s prenosom dobrih praks, fokusnimi skupinami z mladinskimi delavci_kami, kombiniranim usposabljanjem in lokalnimi aktivnostmi.

Onkraj zgodb je projekt v okviru programa Erasmus+, ki ga koordinira Društvo Humanitas (Slovenija) v partnerstvu z organizacijami Südwind (Avstrija), Umanotera (Slovenija), CEPS (Španija) in LDA Mostar (BIH).

#onkrajzgodb

Skip to content