CEPS Projectes Socials (ŠPANIJA)

CEPS je neprofitna organizacija s sedežem v Barceloni, ki se ukvarja s projekti po vsej EU. Organizacija skrbi za vodenje in izvajanje socialno-izobraževalnih dejavnosti za otroke, mlade in odrasle ter za izpopolnjevanje strokovnih delavcev. Njihovo strokovno osebje raziskuje in razvija inovativne projekte in prakse. CEPS spodbuja strateški in socialni pogled na uporabo novih tehnologij, ter razvija nove modele strateških partnerstev skozi participativne prakse na lokalni in mednarodni ravni. Kombinirajo družbeni učinek in ustvarjalne dejavnosti in tako ustvarjajo navdihujoče rešitve za skupnost.

Kontaktni podatki:
Mariana Pfenniger, vodja mednarodnih projektov
mpfenniger@asceps.org
Avinguda Fabregada, 22 – 3a planta 08907
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona – Spain
www.asceps.org/en

Umanotera (Slovenija)

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je neodvisna nevladna in neprofitna strokovna organizacija. Ustanovljena je bila leta 1994 in je postala prepoznavna kot eden od stebrov civilne družbe v Sloveniji. Zavzema se za krepitev participativne demokracije v Sloveniji z neodvisnim nadzorom, razvojem različnih pobud in sodelovanjem v procesih odločanja. Prav tako informirajo in ozaveščajo s predstavljanjem navdihujočih dobrih praks, s soočanjem različnih mnenj ter z izdajanjem publikacij, raziskovalnih poročil in alternativ uradnim dokumentom. V zadnjih 27 letih je Umanotera uspešno izvajala nacionalne in mednarodne projekte na različnih področjih, kot so podnebne spremembe, trajnostne skupnostne prakse, trajnostna poraba hrane, zelena delovna mesta, zelena proračunska reforma, mednarodni trgovinski sporazumi, zelena pisarna, ogljični odtis, odgovorni turizem, etična potrošnja, koordinacija mreže slovenskih okoljskih NVO itd.

Kontaktni podatki:
Gaja Brecelj, direktorica
info@umanotera.org
Trubarjeva 50, 1000
Ljubljana, Slovenia
www.umanotera.org

Südwind (Avstrija)

Südwind je avstrijska neprofitna nevladna organizacija z več kot 40-letnimi izkušnjami. Ukvarja se s človekovimi pravicami, pravičnimi plačami in trajnostnim globalnim razvojem. S komunikacijskimi kampanjami, študijami o globalnih vprašanjih in delom na področju javnih zadev si prizadevajo za politike in prakse, ki omogočajo kakovostno življenje za vse v okviru planetarnih omejitev. Z delavnicami v šolah in obšolskimi izobraževalnimi projekti spodbujajo izobraževanje za globalno državljanstvo. Izdajajo priznano revijo Südwind, dvomesečnik v tiskani in spletni verziji, ki predstavlja vprašanja mednarodnega razvoja, mednarodno politiko in globalne civilnodružbene pobude.

Kontaktni podatki:
Carolina Lebesmühlbacher
carolina.lebesmuehlbacher@suedwind.at
Laudongasse 40 1080 Wien
www.suedwind.at

Humanitas (Slovenija)

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje je nevladna, neprofitna in neodvisna organizacija, ki že od leta 2000 deluje na področju globalnega učenja in podpornih programov za otroke in lokalne skupnosti v Gani, Burkina Fasu in Keniji. So vodilna slovenska organizacija na področju globalnega učenja, pri svojih aktivnostih pa sodelujejo s partnerji z vsega sveta. Letno izvedejo več kot 50 globalnih izobraževalnih delavnic in seminarjev.
Z izobraževalnimi in ozaveščevalnimi dejavnostmi v formalnih in neformalnih okoljih spodbujajo solidarnost in sodelovanje med različnimi ljudmi in skupnostmi. Osredotočajo se na teme, kot so medkulturnost, migracije, socialna vključenost, podnebne spremembe, varstvo okolja, razvoj in dekolonizacija. Njihov glavni cilj je spodbuditi ljudi, da začnejo razmišljati, čutiti in delovati na kolektiven način, ter narediti uresničljive spremembe in zgraditi svet družbene in okoljske pravičnosti.

Kontaktni podatki:
Viktorija Kos, koordinatorica projektov
viktorija@humanitas.si
Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana, Slovenia
www.humanitas.si

LDA Mostar (BiH)

Agencija za lokalno demokracijo Mostar je bila ustanovljena leta 2004 in deluje kot lokalna neprofitna nevladna organizacija s podporo partnerskih organizacij in v sodelovanju z drugimi agencijami ter Evropskim združenjem za lokalno demokracijo (ALDA). Prav zaradi tega sodelovanja so lahko tako na lokalni kot na regionalni ravni izvedli številne aktivnosti in projekte, koristne za razvoj lokalne skupnosti in njeno vključevanje v procese na regionalni ravni. LDA Mostar se svojimi dejavnostmi, namenjenimi vzpostavljanju bolj aktivnega državljanstva na eni strani ter transparentni in odgovorni lokalni oblasti na drugi, osredotoča na razvoj sodobne demokratične družbe. Te dejavnosti vključujejo vse segmente življenja lokalne skupnosti in z neposrednim spodbujanjem konkretnih sprememb omogočajo izboljšanje življenjskega standarda vseh kategorij družbe.

Kontaktni podatki:
Dženana Dedić, direktorica
ldamostar@aldaintranet.org
Fra Ambre Miletica 30, 88 000, Mostar
Bosnia and Herzegovina
www.ldamostar.org

Skip to content