REZULTAT PROJEKTA 1: Krepitev organizacij

V sklopu projekta Onkraj zgodb je vsaka izmed partnerskih organizacij za druge partnerje pripravila predavanje oziroma delavnico.

Prvi cilj je bil notranje krepljenje organizacij. S tem ko so se organizacije udeležile predavanj in delavnic drugih, so pridobile nova znanja o metodah delovanja, se notranje opolnomočile in se izobrazile o prej nepoznanih temah. V prihodnosti bodo partnerske organizacije novo pridobljena znanja in kompetence implementirale v svoje notranje politike delovanja in rutine.

Drugi cilj tega dela projekta je bil usmerjen navzven. Po izvedenih delavnicah in predavanjih je vsaka izmed partnerskih organizacij pripravila infolist na temo, ki jo je predstavila – tako v angleškem kot v svojem nacionalnem jeziku (nemščina, slovenščina, španščina ali bosanščina/hrvaščina/srbščina).

Nastalo je pet infolistov:

Vsi infolisti so strukturirani na enak način. Na začetku je predstavitev koncepta, ki mu sledi razlaga o njegovi relevantnosti in pomembnosti. Zadnji, a najpomembnejši del infolista se osredotoča na implementacijo – kako lahko organizacije novo pridobljeno znanje integrirajo v svoje delovne rutine in notranje politike?

Infolisti so prvotno namenjeni drugim organizacijam iz različnih sektorjev (NVO, javni in zasebni sektor), ki želijo delovati na bolj intersekcionalen, trajnosten in vključujoč način. Vsekakor pa lahko koristijo vsem, ki se jim vsebine infolistov zdijo koristne v njihovem lastnem okolju – v šolah, pisarnah ali v zasebnih kontekstih.

Poznate vodila trajnostne organizacije dogodkov? Že uporabljate zelena orodja za digitalno komuniciranje? Ste na ravni organizacije že implementirali smernice za večjo vključenost? Infolisti nudijo uporaben kontekst in oprijemljive smernice za implementacijo principov trajnostnega vodenja, nediskriminacije, participativne demokracije ter digitalnega in globalnega učenja v vaše delovne in organizacijske strukture.

Infolisti so na voljo za uporabo in nadaljnje razširjanje.

Infolisti v španščini so na voljo tukaj.

Infolisti v bosanščini so na voljo tukaj.

Infolisti v nemščini so na voljo tukaj.

Infolisti v angleščini so na voljo tukaj.

Skip to content