PROJEKTNI REZULTAT 1: Jačanje organizacija

Partneri projekta “Iznad priča”, su u sklopu aktivnosti projekta, održali radionice ili predavnja iz njihovog područja rada za ostale partnere. Cilj ove aktivnosti je dvostruk:

Prvi cilj je bila izgradnja internih kapaciteta. Prisustvovanje radionicama i predavanjima drugih partnera, organizacije su stekle nove metode rada i djelovanja, izgradile svoje kapacitete i ojačale kompetencije u do sada nepoznatim oblastima. Ubuduće, svaka partnerska organizacija će implementirati novostečene vještine i znanja u okviru svojih internih politika i svakodnevnih rutina.

Drugi cilj ovog projekta bio je eksterni cilj. Nakon održane radionice ili predavanja, svaka organizacija je pripremila informativni letak o temi koju su predstavili – na engleskom i na svom nacionalnom jeziku (njemački, slovenački, španski ili bosanski/hrvatski/srpski).

Napravljeno je 5 letaka pod nazivom:

Svi informativni leci slijede istu strukturu. Prvo se ukratko uvodi pojam, nakon čega slijedi objašnjenje zašto je važan. Treći i najvažniji dio letaka fokusiran je na implementaciju – kako organizacije mogu implementirati ovo novostečeno znanje i integrirati ga u svoje dnevne rutine i interne politike?

Informativni leci prvenstveno su namijenjeni drugim organizacijama iz različitih sektora (NVO, javni i privatni sektor) koje žele raditi na intersekcionalniji, održiviji i inkluzivniji način. Međutim, oni mogu biti od koristi svima koji smatraju da je ovaj sadržaj koristan u svom okruženju – u školama, uredima, čak i u privatnim okruženjima.

Da li ste upoznati sa principima održive organizacije događaja? Koristite li održive alate za digitalne konferencije? Jeste li već usvojili smjernice inkluzivnosti na organizacijskom nivou? Informativni leci će vam pružiti koristan kontekst i konkretne smjernice za implementaciju principa održivog upravljanja, antidiskriminacije, participativne demokratije, digitalnog učenja i globalnog obrazovanja u vaš rad i organizacijske strukture.

Informativni leci su stoga dostupni za čitanje i dalje širenje.

Ovdje pronađite informativne letke na španskom.

Ovdje možete pronaći informativne letke na njemačkom jeziku.

Ovdje možete pronaći informativne letke na slovenskom jeziku.

Ovdje možete pronaći informativne letke na engleskom jeziku.

Skip to content