Uključivanje mladih u klimatske migracije.

Globalni problemi nisu izolovani, oni su međusobno zavisni, isprepleteni, složeni, pa je važno da njihovo rešavanje bude upravo to, povezano.

[custom-twitter-feeds]

Promovirati i jačati vezu i solidarnost između omladinskih radnika i mladih i širiti razumijevanje, solidarnost i podsticati aktivaciju za klimu i socijalno pravedno društvo.

Skip to content