PROJEKTNI REZULTAT 1: Jačanje organizacija

PR1 se fokusira na treninge u obliku radionica i predavanja radi jačanja internih kapaciteta. Pokriveno je nekoliko oblasti kao što su: zeleni sistem organizacije, organizacija održivih događaja; zagovaranje, metodologije rada u oblasti antirasizma-antidiskriminacije; metodologije globalnog učenja, kreativni digitalni alati i metodologije digitalnog učenja, Međusektorski dijalog između organizacija civilnog društva.

PROJEKTNI REZULTAT 2: Smjernice za omladinske radnike: Kako se pozabaviti osjetljivim temama kao što su migracije i klimatske promjene?

PR2 proizvodi kvalitativno istraživanje provedeno u sve četiri partnerske zemlje (Slovenija, Španija, Austrija i Bosna i Hercegovina) i pruža dubinsku analizu stanja potreba i rada omladinskih radnika u veoma aktuelnim oblastima klimatskih promjena, klimatskih migracija. i omladinski aktivizam.

PROJEKTNI REZULTAT 3: Online kurs o klimatskim migracijama

PR3 obuka se bazira na metodama neformalnog obrazovanja i na kombinaciji online i offline metoda (video zapisi, zadaci, praktični rad u parovima, terenski rad sa mladima). Svi moduli su zasnovani na interdisciplinarnosti i ukrštanju različitih globalnih tema. Metodologija obuke zasnovana je na globalnom obrazovanju, intersekcionalnosti i iskustvima djelimično pripremljenim u saradnji sa mladim aktivistima koji predstavljaju svoje viđenje klimatskih pitanja, migracija, zagovaranja mladih i klimatske pravde.

Authors of the modules: Gaja Brecelj, Viktorija Kos, Manca Šetinc Vernik, Nika Tavčar and Hana Turšič
Authors of youth videos: Maša Cvetežar and Timotej Pavlin, Olivia Wasik and Lena Krachler, Luna Araya and Corinne Spitalier, Ivona Mandić and Laura Bušić

PROJEKTNI REZULTAT 4: Globalno “Izvan priča” – priče mladih o klimatskim promjenama i migracijama

Priče uključene u booklet “Izvan priča” doprinose nadi i podstiču akciju kroz učešće i pisanje mladih ljudi i mladih aktivista širom svijeta.

Vodimo razgovor

Konkretne smjernice koje partneri slijede prilikom implementacije #beyondtales.

Skip to content