REZULTAT PROJEKTA 2 – Vključevanje mladih v podnebne migracije: Smernice za delo z mladimi

Podnebne spremembe in migracije predstavljajo dva na videz ločena globalna izziva. Vendar sta ti globalni temi neločljivo povezani. Eno izmed najbolj perečih vprašanj je zagotovo prisilno razseljevanje in preseljevanje ljudi zaradi različnih vrst posledic podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek. Tovrstne migracije poimenujemo tudi podnebne migracije.

SMERNICE ZA DELO Z MLADIMI

Mlade je treba čim bolje pripraviti na izzive našega časa, zato so tudi podnebne migracije tema, ki bi jo bilo treba obravnavati tudi pri mladinskem delu. Toda kakšen je najboljši način pristopa k tej zapleteni temi? Na podlagi razprav v fokusnih skupinah z mladinskimi delavci in delavkami ter mladimi iz štirih evropskih držav (Slovenije, Bosne in Hercegovine, Španije in Avstrije) smo oblikovali naslednje smernice.

POROČILO FOKUSNE SKUPINE

Kvalitativna raziskava v obliki fokusnih skupin v vsaki od partnerskih držav je omogočila poglobljeno analizo stanja potreb in dela mladinskih delavcev ter delavk na področju podnebnih sprememb, (podnebnih) migracij in mladinskega aktivizma.

Poročilo o fokusni skupini v angleškem jeziku najdete tukaj.

Skip to content