V novembru smo v okviru projekta Onkraj zgodb v Mariboru izvedli mednarodni trening, na katerem so se udeleženci iz Španije, Bosne in Hercegovine, Avstrije in Slovenije podrobneje spoznavali s tematiko podnebnih migracij ter integrirali znanja, pridobljena tekom predhodnega spletnega usposabljanja. Usposabljanje v živo je bilo namenjeno tudi mreženju ter spoznavanju dobrih trajnostnih praks, ki so se dotikale dane teme.
Med drugim so udeleženci odšli na ogled Maribora z društvom Hiša ter skozi prizmo migracij spoznali njegovo zgodovino; sodelovali so v izkustveni predstavi Planet X ter v delavnici pripravljanja uspešnih kampanj na temo podnebnih migracij. Pogovarjali so se o t.i. podnebnih vročih točkah (angl. hot-spots) in migracijskih trendih ter o podnebni kolonizaciji.
Tretji dan so se udeležili mednarodne konference globalnega učenja v Ljubljani, ki se je tokrat dotikala teme podnebnih migracij. V zadnjem dnevu so se pogovarjali o tem, kako spodbuditi participacijo mladih v različnih procesih, za konec pa spoznali dva primera uspešne aktivacije posameznikov: Glas ljudstva in Mladi za podnebno pravičnost.
Tekom usposabljanja so udeleženci pripravili akcijske načrte, s pomočjo katerih bodo lahko na novo pridobljeno znanje sistematično prenašali naprej; razvili pa so tudi nekaj novih metod naslavljanja podnebnih sprememb in migracij.

Skip to content